prąd
Dodane przez Arecki dnia Grudzień 07 2015 19:07:45
Próba zestawienia rozważań o idei hydroelektronowej - wskazano, że możliwe jest fizycznie i technicznie oraz w zasięgu finansowym:
1]. - uzyskanie stosownego zbiornika, najlepiej by było ze szkła, może szkła pancernego, aby było widać (Wikipedia: Szkło pancerne),
2]. - uzyskanie czystej wody o jakości wynikającej z zastosowanej techniki,
3]. - uzyskanie swobodnych elektronów (elektrony mogą się przemieszczać w wodzie oraz zatrzymać oraz poruszają się ruchem wynikającym z oddziaływaniem z cząsteczkami wody)
4]. - wprowadzenie do zbiornika swobodnych elektronów oraz wody w ilości wynikającej z zastosowanej metody (techniki i szczelności),
5]. - zakres wiedzy i inżynierii nie wykracza poza stan dostępny na rynku,
6]. - niezbędna jest w realu publikacja w profesjonalnym ujęciu naukowym/ inżynieryjnym,
7]. - w przypadku powodzenia, należy podkreślić wykorzystanie tu internetu oraz Wikipedii.
Uwagi: Powyższe można poprawić w treści zapisu i kolejności oraz dodać brakujące składniki zakresu niezbędnego do wykonania eksperymentu.

Rozszerzona zawartość newsa
Niestety nie mam pomysłu na eksperyment potwierdzający w każdym miejscu i czasie. Zatem jest uniwersalne i tylko moje. No ale jak tam z eksperymentem hydroelektronowym, masz jakieś uwagi, propozycje, modyfikacje? Czy jest już dobrze, możliwe, rysunek:

1. źródło elektronów -> strumień elektronów -> woda -> elektrony swobodne wraz cząsteczkami wody w jednym zbiorniku
2. źródło elektronów -> strumień elektronów -> para wodna -> elektrony swobodne wraz cząsteczkami wody w jednym zbiorniku Skoro elektrony poruszałyby się w zbiorniku torem w kształcie okręgu, to może on być w kształcie walca albo prostopadłościanu. Gdyby taki zbiornik posiadał możliwość połączenia z kolejnym zbiornikiem, to można by produkować zgromadzoną wodę i elektrony w fabryce, taśmowo i łączyć je, rysunek:

elektrony -> [ x ( x elektrony w polu magnetycznym x ) x ] <- cząsteczki wody, x - pole magnetyczne, ( ) - tor elektronu w zbiorniku

Zbiornik na taśmie produkcyjnej przesuwany jest w pole magnetyczne. Automatycznie przyłączane jest działo elektronowe, następnie wprowadzenie elektronów, a po tym pompa wodna i wtłoczenie wody. Następnie zbiorniki łączone pionowo albo poziomo.

[%]=[%]=[%]=[%], połączone zbiorniki, o - cząsteczki wody, / - elektrony

Czy to byłoby możliwe?