wentylacja garaży
Dodane przez Arecki dnia Listopad 25 2011 22:16:10
Zapotrzebowanie na wentylację jest różne w zależności od sposobu korzystania z danego pomieszczenia. Kiedy nikt w nim nie przebywa, wentylacja nie musi działać intensywnie. W przypadku pod się, że jest to ilość wystarczająca, aby powietrze w pomieszczeniu było wolne od zanieczyszczeń emitowanych przez materiały budowlane i wykończeniowe, a także od wydychanego dwutlenku węgla i wilgoci emitowanej przez ludzi.
Specyficzne (wyższe) parametry przepływu powietrza określane są zgodnie z przeznaczeniem danego pomieszczenia, np.: klasa szkolna, sale konferencyjne, kuchnie, łazienki i wnęki kuchenne.
Kiedy w domu organizowane są przyjęcia, na które przychodzi wielu gości wentylacja powinna być jeszcze bardziej wydajna.
Jeśli chcemy zwiększyć komfort kontroli wentylacji, można wybrać automatyczną regulację poprzez czujniki, które umożliwiają precyzyjny dobór parametrów. Celem jest pełna kontrola wentylacji we wszystkich możliwych warunkach: wymagana ilość zużytego powietrza pobierana jest z danych pomieszczeń, a odpowiadająca jej ilość świeżego, przefiltrowanego i ogrzanego powietrza z zewnątrz jest jednocześnie nawiewana do środka (bez wywoływania przeciągu)
Zawory wentylacyjne warto umieszczać w pomieszczeniach w środkowej części budynku. Ułatwia to również instalację i potencjalną izolację przewodów wentylacyjnych. Z drugiej strony, jeśli zawór umieszczony jest na zewnętrznej ścianie i uwzględni się długość strefy zaworu nawiewowego, możliwe jest zredukowanie przeciągu na parterze spowodowanego unoszeniem się prądów powietrza. Umieszczenie zaworu w strefie centralnej poprawia również wskaźnik wydajności cyrkulacji powietrza.
W przypadku zaworów umieszczanych w pomieszczeniach mieszkalnych, maksymalny przepływ powietrza przypadający na jeden zawór wynosi 15 l/s. Przy takim przepływie utrzymany jest również wymagany poziom hałasu. W projekcie systemu, ciśnienie za zaworem powinno wynosić maksymalnie 30÷40 Pa, natomiast zalecane ciśnienie wynosi około 10÷20 Pa. Dzięki zaworom utrzymane zostaną większe przepływy powietrza również podczas bardzo intensywnej wentylacji, a jednocześnie zapobiegnie to wydawaniu przez zawory przysłowiowych „świstów”. Jeśli w danym pomieszczeniu konieczna jest wentylacja, w przypadku której przepływ powietrza przekracza 15 l/s konieczne jest zastosowanie kilku zaworów oraz wyrównanie przepływu powietrza
Rozszerzona zawartość newsa
Zapotrzebowanie na wentylację jest różne w zależności od sposobu korzystania z danego pomieszczenia. Kiedy nikt w nim nie przebywa, wentylacja nie musi działać intensywnie. W przypadku podstawowej wentylacji wskaźnik wymiany powietrza wynosi 0,5 na godzinę. Zakłada się, że jest to ilość wystarczająca, aby powietrze w pomieszczeniu było wolne od zanieczyszczeń emitowanych przez materiały budowlane i wykończeniowe, a także od wydychanego dwutlenku węgla i wilgoci emitowanej przez ludzi.
Specyficzne (wyższe) parametry przepływu powietrza określane są zgodnie z przeznaczeniem danego pomieszczenia, np.: klasa szkolna, sale konferencyjne, kuchnie, łazienki i wnęki kuchenne.
Kiedy w domu organizowane są przyjęcia, na które przychodzi wielu gości wentylacja powinna być jeszcze bardziej wydajna.
Jeśli chcemy zwiększyć komfort kontroli wentylacji, można wybrać automatyczną regulację poprzez czujniki, które umożliwiają precyzyjny dobór parametrów. Celem jest pełna kontrola wentylacji we wszystkich możliwych warunkach: wymagana ilość zużytego powietrza pobierana jest z danych pomieszczeń, a odpowiadająca jej ilość świeżego, przefiltrowanego i ogrzanego powietrza z zewnątrz jest jednocześnie nawiewana do środka (bez wywoływania przeciągu)
Zawory wentylacyjne warto umieszczać w pomieszczeniach w środkowej części budynku. Ułatwia to również instalację i potencjalną izolację przewodów wentylacyjnych. Z drugiej strony, jeśli zawór umieszczony jest na zewnętrznej ścianie i uwzględni się długość strefy zaworu nawiewowego, możliwe jest zredukowanie przeciągu na parterze spowodowanego unoszeniem się prądów powietrza. Umieszczenie zaworu w strefie centralnej poprawia również wskaźnik wydajności cyrkulacji powietrza.
W przypadku zaworów umieszczanych w pomieszczeniach mieszkalnych, maksymalny przepływ powietrza przypadający na jeden zawór wynosi 15 l/s. Przy takim przepływie utrzymany jest również wymagany poziom hałasu. W projekcie systemu, ciśnienie za zaworem powinno wynosić maksymalnie 30÷40 Pa, natomiast zalecane ciśnienie wynosi około 10÷20 Pa. Dzięki zaworom utrzymane zostaną większe przepływy powietrza również podczas bardzo intensywnej wentylacji, a jednocześnie zapobiegnie to wydawaniu przez zawory przysłowiowych „świstów”. Jeśli w danym pomieszczeniu konieczna jest wentylacja, w przypadku której przepływ powietrza przekracza 15 l/s konieczne jest zastosowanie kilku zaworów oraz wyrównanie przepływu powietrza